GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:23,24 – genade als sluitstuk

21-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

23 De genade van de Heer Jezus is met jullie. 24 Mijn liefde is met jullie allen, in Christus Jezus.

Dit zijn de laatste woorden van de brief. Het is heel karakteristiek voor Paulus om zo af te sluiten. In al zijn brieven, niet één uitgezonderd, eindigt hij met de genade van de Heer die met zijn lezers is. Niet eens aanvoegende wijs (“zij met jullie allen”) – maar als een vaststelling. Paulus is er zeker van dat de genade waarmee hij hen had bekend gemaakt, met hen zou zijn. Genade is de clou van het Evangelie dat hij predikte onder de natiën. Het is de reddende genade GODS die aan alle mensen is verschenen! Maar genade, dat wil zeggen ‘vreugde om niet’, is ook de solide grond waarop we kunnen staan en wandelen en dat ons voortdurend uitzicht geeft, zó groots! Om dat te beleven is het van vitaal belang om bij die GENADE te blijven. Niet voor niets hamert Paulus daar telkens weer op.

Paulus uit zijn liefde voor de Korinthiërs, maar die werd niet gevormd door menselijke sympathieën. Want zulke gevoelens sluiten sommigen in en anderen weer uit. Nee,  Paulus’ liefde is “in Christus Jezus” en dus met hen allen!

Delen: