GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 4:8 – Jozua & Jezus?

23-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben.

917x komt de naam Jezus voor in het Griekse Nieuwe Testament. In het Grieks luidt de naam I­­esous. Het is de weergave van de Hebreeuwse naam Jehoshua (Ex.17:9),  soms afgekort als Jeshua (Neh.7:7). Als in het bovenstaand vers in de Hebreeën-brief gesproken wordt van Jozua, dan is dat exact dezelfde naam die we vele honderden keren tegenkomen als Jezus. Dat we in Hebreeën 4:8 Jozua lezen is enkel omdat het refereert aan de figuur die we uit de Hebreeuwse Bijbel kennen als Jehoshua. Jozua lijkt op het Hebreeuws en Jezus op het Grieks. Maar het is dezelfde naam, daar gaat het maar om.

Belangrijker dan de uitspraak is de betekenis van de naam. Jehoshua betekent: JAHWEH is Redder. In de Hebreeuwse Bijbel is deze naam bekend van de man die het volk Israël bracht in het beloofde land. Merk op hoe treffend de tegenstelling is met zijn voorganger Mozes. Die bracht het volk naar de berg Sinaï, dat model staat voor het oude verbond. Het was niet Mozes (de wet!) maar Jozua die het volk bracht op de plaats van bestemming!

Delen: