GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:1 – Saul, Saul….

24-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen, afgevaardigd, afgezonderd voor het goede bericht van God…

De Romeinen-brief is de eerste brief van Paulus in ons ‘Nieuwe Testament’. Ook in de oudste complete manuscripten die bewaard zijn gebleven, is dat het geval. Het is ook de langste brief met daarin zonder twijfel ook de meest fundamentele uiteenzetting van “het goede bericht van GOD”. Het vormt de basis van al het verdere onderwijs van de apostel. Dat zullen we als vanzelf ontdekken in de loop van de bespreking.

Zoals altijd in zijn brieven begint Paulus met zichzelf voor te stellen. Allereerst zijn naam, die we vanuit het boek Handelingen al kenden. Eerst heette hij Saulus, genoemd naar Israëls eerste koning uit de stam van Benjamin. En tevens de latere vijand en beruchte vervolger van David, de man die was gezalfd om de definitieve dynastie te vestigen. Liep Saulus van Tarsus, de Benjaminiet, als vijand van de Zoon van David niet geheel in diens voetsporen? Totdat… hij werd geroepen, “Saul, Saul, wat vervolg je mij…?” En dat veranderde alles. Saulus werd overweldigd door de genade GODS, zoals hij later zou schrijven. Hij heeft zijn bediening niet zelf gezocht – van Godswege werd hij daartoe geroepen!

Delen: