GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:1 – van Saulus naar Paulus

25-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen, afgevaardigd, afgezonderd voor het goede bericht van God…

In het boek Handelingen noemt Lucas Paulus in eerste instantie consequent Saulus. Ook na zijn roeping op de weg naar Damascus, blijft dat zijn naam. De naamsverandering treedt pas op, op het moment dat Saulus voor het eerst bij een niet-Jood komt, de landvoogd Sergius Paulus. Deze man was geïnteresseerd in het woord van God maar ene Elymas, een joodse magiër probeerde hem daarvan afkerig te maken. Het is vanaf deze gelegenheid dat Saulus Paulus wordt genoemd (Hand.13:9), en dezelfde naam krijgt als de ‘heiden’ die hij bezocht. Dus niet Saulus maar de landvoogd is de eerste man in de Bijbel die de naam Paulus draagt. De ontmoeting met hem markeert de naamsverandering.

En dan nog iets: opgevat als Grieks woord is Paulos afgeleid van het werkwoord pau-o dat stoppen of ophouden betekent. Denk aan ons woord ‘pauze’. En dat is ook precies wat Paulus met Elymas doet: hij doet hem ophouden (pausé; 13:10) door hem tijdelijk blind te maken. Is dat niet typerend voor Paulus’ bediening? Het Joodse volk is nu tijdelijk verblind opdat de rijkdom van het Evangelie naar de natiën zou gaan!

Delen: