GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:1 – slaaf van Christus Jezus

26-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen, afgevaardigd, afgezonderd voor het goede bericht van God…

Het eerste wat Paulus zegt over zijn status is dat hij “slaaf van Christus Jezus” is. Geen “‘dienstknecht’ zoals veel vertalingen zeggen, dat is iets anders. Want een dienstknecht is iemand die is ingehuurd voor een bepaald dienstverband. Maar een slaaf is een lijfeigene, iemand die 24/7 het eigendom is van een ander, zijn heer. In onze ‘moderne’ beleving heeft het begrip ‘slaaf’ een louter negatieve lading. Maar voor Paulus was het een eretitel een slaaf van Christus Jezus te zijn!

Wie slaaf is, is zelf volstrekt ondergeschikt. Het gaat om je heer voor wiens rekening je bent, die voor je zorgt maar die ook bepaalt wat je te doen staat.  Zo was het voor Paulus. Christus Jezus had hem vanuit de hemel geroepen en ‘gearresteerd’ op de weg naar Damascus. Paulus werd gemaakt tot ‘apostel’, wat betekent dat hij met volmacht werd afgevaardigd, hoogst persoonlijk door Christus Jezus zelf. Alle andere ‘apostelen’ waren eerder geroepen en afgevaardigd dan hij. Paulus is de laatste in dit gezelschap. De dertiende apostel. Hij werd afgezonderd voor een unieke bediening: het goede bericht van God onder de natiën te herauten (:5)!

Delen: