GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:2 – tevoren beloofd

27-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

1 Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen, afgevaardigd, afgezonderd voor het goede bericht van God, 2 dat hij tevoren beloofde door zijn profeten, in heilige Schriften, 3 aangaande zijn Zoon…

Het goede bericht van GOD onder de natiën  herauten, deed Paulus niet op eigen initiatief. Hij had bepaald ook niet zelf hiervoor gekozen. Hij kon niet anders: hij was hiertoe als lijfeigene geroepen, afgevaardigd en afgezonderd.

Het goede bericht waartoe Paulus was afgezonderd, was onmiskenbaar “van GOD”. Immers, niemand weet wat de toekomst gaat brengen; alles wat we daarover zeggen, zijn prognoses en hooguit waarschijnlijkheden. Mensen doen voorspellingen, maar GOD voorzegt. Door middel van profetie (= voorzegging) bewijst GOD de waarheid van de Schriften. Het Evangelie herauten beoogt geen gevoelige snaren te raken, alsof het zou gaan om emoties. Nee, het levert bewijs dat de boodschap “van GOD” is.

Honderden en zelfs duizenden jaren tevoren was door profeten, zowel mondeling als in geschrift, gewezen op de Messias die ooit zou komen. Wie hij zou zijn, zijn stamboom, zijn geboorteplaats, zijn optreden, wanneer hij zou optreden, over zijn ontvangst door het volk, zijn sterven en wat meer is, zijn opstanding. Enzovoort. Het goede bericht is de mededeling dat GOD zijn belofte heeft vervuld!  Check het zelf!

Delen: