GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:3 – aangaande zijn Zoon

28-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… het goede bericht van God, 2 dat Hij tevoren beloofde door zijn profeten, in heilige geschriften, 3 aangaande zijn Zoon…

Eerder merkten we al op dat het goede bericht, goed is om dat het verhaalt van GOD die zijn belofte heeft vervuld. Dan hebben we het over de belofte die door vele profeten herhaald en tot in detail is aangekondigd in de heilige schriften. Het gaat over gedocumenteerde aankondigingen maar ook over de gedocumenteerde vervulling daarvan.

Maar wat is nu de inhoud van wat GOD “tevoren beloofde door zijn profeten, in heilige geschriften”? Daarover is heel veel te zeggen en Paulus zal in de navolgende verzen ook een tipje van de sluier daarvan oplichten. Maar het kan ook super kort worden samengevat: de vervulling van de belofte gaat over… GODS Zoon. Het Evangelie is geen boodschap van moraal, zoals velen menen. Ook geen filosofie of levensbeschouwing, opgebouwd vanuit een aantal concepten en ideeën. Dat alles is in het beste geval slechts een afgeleide van het Evangelie. Maar het Evangelie zelf gaat niet over iets maar over iemand. Een persoon die niemand minder is dan GODS Zoon. Niet GOD zelf maar iemand die door GOD is verwekt. Op unieke wijze. De eniggeboren Zoon!

Delen: