GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:3 – uit het zaad van David

29-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… het goede bericht van God, 2 dat hij tevoren beloofde door zijn profeten, in heilige geschriften, 3 aangaande zijn Zoon, die ontsproot vanuit zaad van David naar het vlees…

Het eerste kenmerk van de beloofde Messias is, dat hij zou voortkomen “uit het zaad van David”. Die lijn zien we door de tijd heen steeds meer toespitsen. Het eerste mensenpaar kreeg reeds de belofte mee van “het zaad der vrouw” dat ooit dodelijk getroffen zou worden maar juist zó de “kop van de slang” zou vermorzelen. Tweeduizend jaar later wordt duidelijk dat de Messias zou voortkomen via de lijn van Abraham, Izaäk en Jakob. Vervolgens wordt voorzegd dat het de stam van Juda was waaraan de scepter zou toekomen.

Nog weer duizend jaar later komt uit de stam van Juda het koningshuis van David voort. Het is deze dynastie waaraan GOD zijn belofte verbindt. De Messias zou een nakomeling en erfgenaam van David zijn. Weliswaar zou de dynastie van David ten einde komen (“de afgehouwen tronk van Isaï”), maar een jonge scheut (Hebr. netser > Nazareth) zou alsnog nieuwe hoop brengen. Hij zou “de vervallen hut van David” tegen alle verwachtingen in herstellen”. Slechts één iemand beantwoordt aan deze profielschets: Jesjoea Hamashiach!

Delen: