GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:4 – Jezus’ afkomst

30-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

3 aangaande zijn Zoon, die ontsproot vanuit zaad van David naar het vlees, 4 die bepaald werd Zoon van God te zijn in kracht, naar geest van heiligheid, vanuit opstanding van doden, Jezus Christus, onze Heer.

De tegenstelling hier ligt tussen “naar vlees” en “naar geest”. Volgens de lijn van genealogie komt GODS Zoon voort uit “het zaad van David”. Inderdaad was Jozef afkomstig uit het huis van David maar hij is niet de biologische vader van Jezus. Het is omdat Maria haar stamboom kon terugvoeren tot David, dat Jezus naar het vlees inderdaad “uit het zaad van David” was. Het is niet voor niets dat we in ‘Nieuwe Testament’ twee geslachtsregisters aantreffen die beiden terugvoeren naar David. De één volgt de lijn van Jozef en de ander van Maria. Dat is buitengewoon belangwekkend want het houdt in dat Jezus Christus, zowel wettig als biologisch, “de Zoon van David” is!

Maar Jezus Christus is niet alleen “Zoon van David”, hij is ook “Zoon van GOD”. Het eerste is hij op grond van zijn geslachtsregister, de bloedlijn – naar het vlees. Het tweede echter is hij “naar geest van heiligheid”, oftewel “naar heilige geest”. Zonder tussenkomst van een man werd hij verwekt. Onmogelijk… maar waar!

Delen: