GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:4 – Zoon van God in kracht

01-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

3 … aangaande zijn Zoon, die ontsproot vanuit zaad van David naar het vlees, 4 die bepaald werd Zoon van God te zijn in kracht, naar geest van heiligheid, vanuit opstanding van doden, Jezus Christus, onze Heer.

Naar het vlees gerekend is Jezus Christus nazaat van David. Maar tegelijkertijd is hij ook de Zoon van GOD. De reden daarvoor is tweeërlei. In de eerste plaats is Jezus Christus Zoon van GOD omdat hij verwekt is door God zelf. Zonder dat de maagd Maria omgang had met een man, overschaduwde de kracht van de Allerhoogste haar zodat zij zwanger werd vanuit heilige geest (Luc.1:35). Geen mens is ooit zo verwekt, daarom is Jezus Christus ook “de eniggeboren Zoon van GOD”.

De tweede reden waarom Jezus Christus de Zoon Gods is, is dat hij ook door zijn GOD en Vader verwekt is uit de doden! Daarvan spreekt Psalm 2:7 profetisch: “JAHWEH sprak tot mij: Mijn Zoon ben je, vandaag heb ik je verwekt.” Dit woord is volgens Paulus (in Hand.13:33) vervuld op de dag dat GOD zijn Zoon opwekte uit de doden. Dus sinds zijn geboorte uit Maria is hij de Zoon van God. Maar door opstanding van doden is hij Zoon van God in kracht!

Delen: