GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:4 – vanuit opstanding van doden

02-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… die bepaald werd Zoon van God te zijn in kracht, naar geest van heiligheid, vanuit opstanding van doden, Jezus Christus, onze Heer.

We zagen dat Jezus Christus vanwege zijn moeder Maria, een nazaat van David is. En omdat zij als máágd zwanger werd, is hij ook “Zoon van GOD”. En daarbij hij is ook “Zoon van GOD in kracht” en wel “vanuit opstanding van doden“. Maar het zou zomaar kunnen dat we deze mededeling slordig lezen. Bijvoorbeeld door het op te vatten zoals de NBG51 vertaling luidt: “door zijn opstanding uit de doden”. Maar zo staat het niet in de grondtekst.

“Jezus Christus, onze Heer” werd “Zoon van God in kracht…. vanuit opstanding van doden“. Het gaat dus niet alleen om zijn opstanding, maar om “opstanding van doden“, dat is meervoud. D.w.z. Jezus Christus deed doden opstaan. En dat maakt dat hij Zoon van God is in kracht!

In de geschiedenis van Lazarus lezen we dat Jezus zegt: “deze ziekte is niet tot de dood maar (…) opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt zal worden” (Joh.11:4). En wat doet Jezus? Hij wekt de dode Lazarus, en doet hem opstaan! Zo bewees de Zoon “de opstanding en het Leven” te zijn (Joh.11:25)!

Delen: