GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:5 – genade en apostelschap

03-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… Jezus Christus, onze Heer, 5 door wie wij ontvangen hebben, genade en apostelschap tot gehoorzaamheid van geloof, ten behoeve van zijn naam onder al de natiën…

Paulus heeft door “Jezus Christus onze Heer”, “genade en apostelschap” ontvangen. Op een wijze zoals geen van zijn collega-apostelen dat had ontvangen. Paulus had ook geen opleiding van Jezus Christus op aarde genoten. Hij was sowieso geen leerling, maar een vijand van Jezus Christus en een “buitensporig vervolger” van hem. Paulus is ook niet geroepen en afgevaardigd in het land maar in het buitenland, onder de natiën. Al deze kenmerken onderscheiden hem van de overige apostelen en typeren ook zijn apostelschap. Paulus’ apostelschap is hemels, heidens (> natiën) en het getuigt van alles overtreffende genade. Genade wil zeggen: onverdiende gunst en vreugde om niet.

Paulus werd geroepen buiten het land Israël want daar zou ook zijn arbeidsterrein liggen. Om “onder al de natiën” de naam van “Jezus Christus, onze Heer” te herauten. Jezus is de naam die zegt: JAHWEH is Redder. Christus wil zeggen: Gezalfde, de beloofde Messias. En Heer oftewel Kurios betekent: Eigenaar en Bezitter. Jezus Christus is de “Heer van allen” (10:12), elk mensenkind. Zie daar de boodschap! En een gelovige zegt daarop amen!

Delen: