GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:5- gehoorzaamheid van geloof

04-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… door wie wij ontvangen hebben, genade en apostelschap tot gehoorzaamheid van geloof, ten behoeve van zijn naam onder al de natiën…

Heel Paulus’ arbeid blijkt gericht op het bewerken van “gehoorzaamheid van geloof” onder de natiën. Hij vangt zijn brief aan met deze statement en hij sluit de brief er ook mee af (16:26). En in de tussenliggende hoofdstukken licht hij toe wat dit betekent. Waarbij één ding volstrekt helder wordt: geloof en werken staan lijnrecht tegenover elkaar (4:5). Een opdracht wordt gegeven opdat het zou worden gewerkt. Een belofte of mededeling daarentegen wordt gedaan opdat dit zou worden geloofd.

‘Gehoorzaamheid van werken‘ betekent: God geeft een gebod of bevel en de mens wordt geacht dit op te volgen. “Gehoorzaamheid van geloof” betekent: God deelt een goed bericht mee en de mens zou daar gehoor aan geven en ‘Amen!’ op zeggen. “Het Evangelie van GOD” dat Paulus onder de natiën zou herauten vraagt niets van de mens. Het legt de mens ook geen gebod op. Het is de blijde mededeling dat GOD zijn belofte vervuld heeft door in zijn Zoon het Leven te geven. En dat alle mensen, “ieder in zijn eigen rangorde”, rechtvaardiging en Leven zullen ontvangen (5:18). Puur om niet!

Delen: