GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:6 – geroepen heiligen

05-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… onder al de natiën, 6 onder wie ook jullie zijn, geroepenen van Jezus Christus, 7 aan alle geliefden van God die in Rome zijn, geroepen heiligen…

Deze brief is gericht aan gelovigen in Rome. Ook al had een aantal van hen een Joodse achtergrond, ze bevonden zich onder de natiën en als zodanig schrijft Paulus hen ook aan (vergl. 11:13,30). Het is één van de thema’s die later in hoofdstuk 9 t/m 11 uitgebreid aan de orde zal komen. Hoe GOD in de tegenwoordige tijd een volk uit de natiën verzamelt, terwijl Israël tijdelijk in ongeloof terzijde staat.

De ekklesia in Rome was niet door Paulus’ persoonlijke arbeid ontstaan, hoewel hij velen van hen kende, zoals zijn medearbeiders Prisca en Aquila (16:3). Paulus noemt de geadresseerden “geroepen heiligen” en “geroepenen van Jezus Christus”. Hijzelf was “geroepen” (1:1) maar voor zijn lezers geldt hetzelfde. Later schrijft hij dat zij “geroepenen zijn naar GODS voornemen” (8:28). Omdat GOD hen tevoren had bestemd en vandaar ook roept en rechtvaardigt en verheerlijkt (8:30). Alle mensen worden gerechtvaardigd (5:18) en heel de schepping zal worden verlost (8:21). Maar degenen die vandaag worden geroepen zijn tevoren bestemd tot “gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon” (8:29). Zij zullen in zijn heerlijkheid delen wanneer hij straks openbaar wordt (8:19).

Delen: