GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:32 – samen met hem, alles schenken

03-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Die zelfs zijn eigen Zoon niet spaarde maar hem ten behoeve van ons allen overleverde, hoe zal Hij ons ook niet samen met hem, alle dingen genadig schenken?

God spaarde zijn eigen Zoon niet, maar leverde hem ten behoeve van ons allen over. In het eerste deel zou men onder het woord “ons” nog heel de mensheid kunnen verstaan (Joh.3:16) maar in het vervolg blijkt dat Paulus specifiek doelt op de gelovigen. Degenen die tevoren bestemd zijn tot zoonstelling, geroepen en gerechtvaardigd zijn en straks verheerlijkt worden (8:30).

Als God zo’n liefde voor ons aan de dag legde, door zijn eigen Zoon niet te sparen, zal Hij ons dan ook niet samen met die Zoon alle dingen schenken? Weer zo’n vraag waarvan het antwoord als bekend wordt verondersteld. Waren we immers niet voorbestemd om “gelijkvormig te zijn aan zijn Zoon” die de “eerstgeborene is onder vele broeders” (8:29)?

Heel de schepping is bestemd om ten deel te vallen aan de Zoon. Want hij is de erfgenaam – de eerstgeborene, de lotdeelbezitter! Maar denk er aan: dit lot deelt hij met zijn “broeders” – “de zonen Gods” (8:19). Zij zijn voorbestemd om “samen met hem“, “alle dingen” (’ta panta’ – het heelal) te ontvangen. Wat een onvoorstelbare gunst!

Delen: