GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:32 – die zijn eigen Zoon niet spaarde

02-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Die zelfs zijn eigen Zoon niet spaarde maar hem ten behoeve van ons allen overleverde, hoe zal Hij ons ook niet samen met hem, alle dingen genadig schenken?

Als er één bewijs is van Gods liefde voor ons, dan is het wel dat Hij zelfs zijn eigen Zoon niet spaarde, maar hem ten behoeve van ons allen overleverde. Geen enkel mens staat in zo’n intieme verhouding tot God als “zijn eigen Zoon”. Door “de kracht van de Allerhoogste” werd hij verwekt bij Maria (Luc.1:35), volstrekt uniek en met recht: de eniggeboren Zoon van God. Juist hem heeft God overgeleverd aan een vijandige wereld om door hen te worden gekruisigd.

In type zien we hier Abraham die ook zijn eigen geliefde zoon, de zoon van de belofte, overgaf om te worden geslacht. En daarbij overwoog dat Izaäk uit de doden zou worden opgewekt (Hebr.11:18). Jazeker, dit vond plaats “op de derde dag” (Gen.22:4). Abraham offerde zijn enige, geliefde zoon omdat hij weet had van opstanding.

Dat God zelfs zijn eigen Zoon niet spaarde demonstreert zijn liefde voor deze wereld. Juist door dit te doen, bewees Hij hoeveel Hij van de mensheid houdt. Want via deze Zoon zal aan allen het onvergankelijke Leven worden gegeven!

Delen: