GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:19 – het gekende van GOD

25-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want toorn van God wordt vanaf de hemel onthuld over (…) mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden, 19 omdat namelijk het gekende van God te midden van hen openbaar is, want God maakt het aan hen openbaar.

De toorn van GOD die vanaf de hemel onthuld wordt, blijkt in de tegenwoordige tijd in zijn afkeer. Letterlijk. Hij keert zich af, of zoals dat elders dikwijls geformuleerd wordt: Hij verbergt zijn aangezicht. Waar mensen de waarheid ten onder houden, daar dooft het licht.

De waarheid waar Paulus het over heeft is “het gekende van GOD”. In het volgende vers zal dat nader verklaard worden. De natiën waren niet zoals Israël, in het bezit van “de Schriften” en veel van GOD was hen daarom onbekend (Ps.147:20). En zolang ze niet het Evangelie van de opgewekte Christus vernemen, kunnen ze dat evenmin kennen.

“Het gekende van GOD” is wat de mensheid van Hem kan weten vanuit de schepping. Hijzelf is weliswaar onzichtbaar, maar dat Hij er moet zijn, zou niemand mogen ontgaan. Elk mens, begiftigd met het vermogen om logisch te denken, weet dat achter een intelligent ontwerp, een intelligente ontwerper  schuilgaat. Geen horloge zonder horlogemaker. Geen schepping zonder Schepper.

Delen: