GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:20 – met verstand doorzien

26-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden vanaf de schepping der wereld, zijn onwaarneembaar vermogen en goddelijkheid, wordt in de creaties met verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben.

Vanaf vers 18 betoogt Paulus dat GOD zijn toorn onthult (tegenwoordige tijd!) over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van de mensheid. Dat doet Hij niet door in te grijpen maar juist door zich af te keren. Daar waar de mens de waarheid aangaande GOD verduistert, wordt het (logischerwijs) donker. Het is waar dat “vanaf de schepping der wereld” GOD in zijn “vermogen en goddelijkheid” onwaarneembaar is. Immers, “niemand heeft ooit GOD gezien…”, zo zegt de Schrift bij herhaling.

Niettemin en ondanks het feit dat GOD per definitie niet via de zintuigen waarneembaar is, is er geen enkele reden te twijfelen aan zijn bestaan. Hij wordt namelijk “in de creaties met het verstand doorzien”. Elke creatie getuigt van de Creator. Zo dwaas als het is te menen dat een vliegtuig of een computer of een artistiek kunstwerk vanzelf (of nog erger: door een explosie) ontstaat, zó dwaas is het idee dat de schepping kan bestaan zonder Schepper. Elk werk van zijn handen, tot in detail, getuigt van de waarheid: Hij is er!

Delen: