GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:21 – God als GOD

27-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Immers hoewel zij de God kennen, verheerlijken of danken zij Hem niet als GOD, maar in hun redeneringen werden zij verijdeld en hun onintelligent hart wordt verduisterd.

Paulus betoogt hier dat ieder mens met verstand weet dat God er is. Wie design ziet, kan er niet onderuit dat er een Designer moet zijn. De schepping veronderstelt een Schepper. Paulus schrijft hier niet dat de wereld geen god kent. Zelfs niet dat ze Hem niet verheerlijken of danken. Nee, Paulus schrijft dat men God niet “ALS GOD” verheerlijkt en dankt. Dat is de clou. Wellicht godsdienstig maar niet “God als GOD” verheerlijken of danken. Om dat te begrijpen, moeten we eerst weten wat het woord ‘God’ betekent.

Het Griekse woord voor ‘God” is ’theos’. Dat is afgeleid van een werkwoord dat ‘stellen’ of ‘plaatsen’ betekent. ‘Theos’ is de PLAATSER. God als GOD verheerlijken en danken wil zeggen: Hem erkennen als de Ene die alles een plaats toewijst. Niet een deel, ook niet veel maar alles. Dáár begint wijsheid. Zonder die erkenning zijn alle redeneringen gedoemd op niets uit te lopen. Uitgangspunt deugt niet. “Alle dingen zijn uit Hem, door Hem en tot Hem. Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen!”

Delen: