GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:21 – intelligent hart?

28-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Immers hoewel zij de God kennen, verheerlijken of danken zij Hem niet als God, maar in hun redeneringen werden zij verijdeld en hun onintelligent hart wordt verduisterd.

Dat God GOD is betekent (zoals we zagen) dat Hij de Plaatser is. Hij wijst alles en iedereen de juiste plaats en de juiste tijd. Zouden er meerdere goden zijn (polytheïsme) dan kan god nooit GOD zijn. Want wat de ene god beslist zou de andere god kunnen dwarsbomen. Als er daarentegen één GOD is, dan is Hij absoluut. Alles valt dan onder zijn domein. Niets uitgezonderd. Ook ruimte en tijd zijn een creatie van Hem. Hij is daarvan niet afhankelijk. Hij is de Beschikker omdat Hij de Ontwerper en Schepper is van het al.

Zonder dit uitgangspunt zijn redeneringen gedoemd dood te lopen. Je kunt geroemd worden als intellectueel, maar als je God geen GOD laat zijn, ben je onintelligent. Je maakte een valse start.

Als God GOD is, dan is Hij dus almachtig en alwetend. Dat is logica, theo-logica. Dan gaat er nooit iets mis bij Hem. Wat Hij wil bewerken, wordt niet beperkt door zijn vermogen. Die erkenning maakt ons denkvermogen efficiënt. En het verlicht ons hart met een eindeloos uitzicht!

Delen: