GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:21 – als GOD verheerlijken of danken

29-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Immers hoewel zij God kennen, verheerlijken of danken zij Hem niet als God, maar in hun redeneringen werden zij verijdeld en hun onintelligent hart wordt verduisterd.

In dit vers wordt compact en met precisie aangegeven waar de wereld de mist in gaat. Ook al is men religieus, men verheerlijkt of dankt God niet als GOD. Als de Almachtige en Alwetende die alles en iedereen een plaats toewijst. Buiten Hem om, kan niets plaatsvinden.

De wetenschap dat er Iemand is die alles onder controle heeft en nooit iets te vergeefs laat plaatsvinden, geeft aan alles in mijn bestaan een wonderbare glans. Want het geeft GOD de eer die Hem toekomt en het maakt mij bewust dat ik Hem in alles kan danken. Want nooit gaat er iets mis bij Hem. Dat er veel plaatsvindt wat ik niet snap, hoeft mij niet te hinderen. Want Hij is GOD, Hij weet het!

Hoe armetierig steken menselijke therapieën hier niet bij af. Die willen ons leren om dingen waar we mee zitten, ‘een plekje te geven’. Vergeet het gerust. Wij hoeven dingen geen plekje te geven. GOD geeft alles een plaats. Erken slechts dat Hij vermag, wat mensen niet kunnen… en ook niet hoeven!

Delen: