GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:21 – het hart verduisterd

30-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Immers hoewel zij God kennen, verheerlijken of danken zij Hem niet als God, maar in hun redeneringen werden zij verijdeld en hun onintelligent hart wordt verduisterd.

Paulus beschrijft wat er gebeurt als de mens God niet als GOD verheerlijkt of dankt. De eerste consequentie is dat redeneringen worden verijdeld. D.w.z. redeneringen lopen dood en conclusies zijn ongeldig. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel en dat gaat ook op voor redeneringen. Wanneer het uitgangspunt niet deugt, dan kan de rest van de redenering nog zo knap zijn, de conclusie zal niet deugen.

De tweede consequentie is dat ‘”hun onintelligent hart wordt verduisterd”. Het hart is onintelligent, wat uiteraard geen uitspraak is over het IQ. Dat kan nog zo hoog zijn maar niet uitgaan van de basale waarheid dat God GOD is, is (excusez moi) dom. Maar dat niet alleen, het verduistert ook het hart. Zonder zicht op God die GOD is, wordt het donker van binnen. Want de grootste vragen blijven onbeantwoord, oftewel duister. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar leidt alles toe? Hoe anders wordt alles voor wie God wel als GOD kent. Dan wordt het denken effectief (intelligent!) en het hart stralend verlicht!

Delen: