GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:18 – de waarheid… ten onder houden

24-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want toorn van God wordt vanaf de hemel onthuld over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden…

Wat Paulus vanaf dit vers doet is een wereld beschrijven, die weliswaar ook religieus is, maar God “niet als GOD” (:21) erkent. Tegen beter weten in. “De waarheid” waarvan Paulus hier spreekt is dat wat van GOD bekend is (:19). De erkenning en “het ontzag van JAHWEH is het beginsel van wijsheid”. Wie daar dus niet van start gaat, kan bergen informatie verzamelen, een hoog IQ en academische onderscheidingen bezitten, het zegt he-le-maal niets. Het is dwaasheid.

De waarheid (d.w.z. de feiten, dat wat evident is en niet ontkend kan worden), heeft altijd de onweerstaanbare neiging ‘boven water te komen’. Zoals het moeite kost om een basketbal onder water te houden, zo moet men moeite doen om de waarheid te onderdrukken. Want een feit ligt er gewoon. Een leugen daarentegen moet bedacht worden. En om een leugen in stand te houden, dienen weer nieuwe leugens bedacht te worden. Dat is een creatief proces. Het vereist veel denkkracht en slimheid om een bolwerk van kennis op te bouwen, dat de schijn heeft van waarheid. Ziedaar deze wereld…

Delen: