GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:11 – gestruikeld

01-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik zeg dan: zij struikelden toch niet opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet! Maar door hun misstap is de redding voor de natiën, om hen jaloers te maken.

In het voorgaande maakte Paulus duidelijk dat Israëls ongeloof niet volledig is of het hele volk zou betreffen. Want er is altijd “een overblijfsel naar de uitverkiezing van genade” (:5). Vanaf dit vers gaat Paulus uiteenzetten dat Israëls ongeloof ook niet onbedoeld en evenmin definitief is.

Het beeld dat in dit vers wordt opgeroepen is van iemand die struikelt door een misstap. Bij een struikeling herstelt men zich van de misstap. Bij een val niet. Wat in het vervolg van dit hoofdstuk wordt uiteen gezet is dat Israëls herstel een zekere verwachting is. Het merendeel van Israël beging door verwerping van de opgewekte Messias een misstap. Maar Paulus stelt vast dat juist daardoor de boodschap van redding tot de natiën is gekomen.

Hoe vaak zien we dit niet in het boek Handelingen? Paulus ging steevast als eerste naar de synagoge waar het Evangelie standaard werd verworpen en vervolgens wendt Paulus zich tot de natiën waar het wel wordt ontvangen. Dit laatste altijd tot grote jaloezie van de Joden. Maar was deze gang van zaken zó ook niet voorzegd (10:19)?

Delen: