GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten

03-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Laat elke ziel zich onderschikken aan superieure autoriteiten. Want er is geen autoriteit dan onder God.

In de dagen dat Paulus deze brief schreef, stond de beruchte keizer Nero aan het hoofd van het Romeinse rijk. Hij zou zich ontpoppen tot één van de meest gruwelijke dictators ooit in de geschiedenis.

Paulus spreekt met nadruk over onderschikking aan de autoriteiten boven ons. Dat is wat anders dan gehoorzaamheid. Onderschikking betekent: autoriteiten erkennen als je meerdere. Gehoorzaamheid wil zeggen: doen wat je opgedragen wordt. Dat laatste is soms onmogelijk, omdat we vóór alles gehoor hebben te geven aan wat GOD zegt (Hand.5:29). Maar ook dan verandert dat niets aan onze houding van onderschikking. Paulus predikte geen revolutie. De overheden zijn trouwens ook geen verantwoording schuldig aan hun onderdanen. Dat is weliswaar democratisch, maar daarom nog niet Bijbels. Autoriteiten zijn verantwoording schuldig aan GOD, onder wie zij gesteld zijn.

Of machthebbers hun functie waardig vervullen of niet, is niet onze zaak. We kunnen hen eventueel aanspreken op wat recht is (zoals Paulus bij gelegenheid deed; Hand.24:24) maar ze zijn en blijven te allen tijde onze meerdere. Zo’n houding bevrijdt ons van politieke agenda’s en inmenging. Het betekent ook “een stil en gerust leven” (1Tim.2:2).

Delen: