GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade

02-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Wordt niet overwonnen onder het kwade maar overwin in het goede het kwade.

In de voorgaande verzen benadrukte Paulus geen kwaad met kwaad te vergelden (:17). Om niet onszelf te wreken. Wie GOD kent weet dat wanneer ons onrecht overkomt, we dit rustig aan Hem kunnen overlaten. Want Hij zal recht verschaffen. Die wetenschap geeft rust te midden van allerlei kwaad dat ons kan overkomen. Van welke aard ook.

GOD zet alles recht en doet dat bovendien op de juiste tijd. Hij voert de regie en zijn timing is perfect. Dat besef geeft vertrouwen maar ook geduld. Het zorgt voor geestelijke weerstand waardoor we niet worden overwonnen door het kwade.

De gangbare vertalingen lezen meestal: overwin het kwade door het goede. Maar dat is onjuist. Het is niet: door het goede maar in het goede. Dat is een subtiel maar belangrijk verschil! Het goede wordt niet voorgesteld als wapen waardoor we het kwade overwinnen. Nee, het goede is de sfeer waarin we overwinnen. We strijden niet tegen het kwade, maar overwinnen in het goede. Het is niet negatief, maar positief. Door in het goede te leven, overwinnen we het kwade. Zoals in het licht geen duisternis, en in de vrede geen oorlog is.

Delen: