English blog

Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade

07-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Wordt niet overwonnen onder het kwade maar overwin in het goede het kwade.

In de voorgaande verzen benadrukte Paulus geen kwaad met kwaad te vergelden (:17). Om niet onszelf te wreken. Wie GOD kent weet dat wanneer ons onrecht overkomt we dit rustig aan Hem kunnen overlaten. Want Hij zal recht verschaffen. Die wetenschap geeft rust te midden van allerlei kwaad dat ons kan overkomen. Van welke aard ook.

GOD zet alles recht en doet dat bovendien op de juiste tijd. Hij voert de regie en zijn timing is perfect. Dat besef geeft vertrouwen maar ook geduld. Het zorgt voor geestelijke weerstand waardoor we niet worden overwonnen door het kwade.

De gangbare vertalingen lezen meestal: overwin het kwade door het goede. Maar dat is onjuist. Het is niet: door het goede maar in het goede. Dat is een belangrijk verschil! Het goede wordt niet voorgesteld als wapen waardoor we het kwade overwinnen. Nee, het goede is de sfeer waarin we het kwade overwinnen. Door het kwade te bestrijden geven we het aandacht. Als we daarentegen leven in het goede, negeren we het kwade. Waarom zouden we strijden tegen de duisternis? Laat het licht schijnen en de duisternis zal vanzelf verdwijnen!

Delen: