GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 11:23 – niet bang voor het bevel van de koning

04-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

In geloof werd Mozes bij zijn geboorte drie maanden verborgen door zijn ouders, omdat zij zagen dat het kind schoon was en vreesden het bevel van de koning niet.

In Hebreeën 11 passeert een lange rij van bekende namen uit de Hebreeuwse Bijbel, die elk in hun dagen geloof aan de dag hebben gelegd. Niet een vaag idee van ‘er zal wel iets zijn tussen hemel en aarde’ maar een rotsvast vertrouwen in wat God gesproken heeft. In bovenstaand vers verwijst de schijver naar de houding van Mozes’ ouders. Farao had bevolen dat pasgeboren Israëlietische jongens in de Nijl geworpen moesten worden. Voor Amram en Jochebed was dat geen optie. Mogelijk ook omdat zij wisten dat de tijd van Israëls verlossing naderde (Gen.15), hebben zij in hun kind de toekomstige bevrijder gezien.

De Bijbel onderwijst dat iedere ziel zich aan de overheid zou onderschikken (Rom.13:1). Dat wil zeggen: de overheid als meerdere boven zich erkennen. Maar onderschikken is iets anders dan: altijd gehoorzamen. Wanneer de overheid dingen beveelt die haar niet aangaan (b.v. over ons geloof, onze kinderen, ons lichaam), dan leggen we dat naast ons neer. Punt. Evenals Mozes’ ouders zwichtten we niet voor tirannie maar vertrouwen op onze GOD.

Delen: