GoedBericht.nl logo

Romeinen 13:1 – verordend onder God

05-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Laat elke ziel zich onderschikken aan superieure autoriteiten. Want er is geen autoriteit dan onder God. En die er zijn, zijn verordend onder God.

Wat Paulus hier schrijft aan de gelovigen in Rome, is universeel en geldt “elke ziel”. Zoals slaven zich onderschikken aan hun meester en kinderen aan hun ouders, zó zou iedere ziel zich onderschikken aan “superieure autoriteiten”. Denken in termen van hiërarchie is vreemd aan de huidige tijdgeest, maar in de Schrift vanzelfsprekend. Gezag komt van boven.

Het woord voor ‘autoriteit’ (exousia) betekent letterlijk: volmacht. God verleent gezag om op te treden. Dat ze superieuren zijn, houdt in: ze oefenen de feitelijke macht uit. Ongeacht of zij deze positie rechtmatig hebben verkregen. Aan die (politieke) vraag heeft een gelovige onderdaan geen boodschap. Hij erkent simpelweg de superieuren als (van Godswege) boven hem gestelden.

Paulus schrijft elders dat we een “stil en rustig leven” zouden leiden (1Tim.2:1,2). Dat houdt niet in dat de superieuren ons met rust laten. Paulus wist wel beter. Een “stil en rustig leven” betekent, dat wij de superieuren met rust laten! Wat zij doen is niet onze verantwoordelijkheid. Onderdanen zijn van die last vrijgesteld. Dus geen oproer of revolutie. Rustig en stil – want alles is onder Gods controle!

Delen: