GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 11:34 – Jefta’s dochter

21-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En toen Jefta te Mispa kwam, tot zijn huis, zie, zijn dochter ging uit om hem te ontmoeten met tamboerijnen en in reidansen.

Jefta had zojuist de overwinning behaald op de Ammonieten. Even later (:36) wordt het genoemd: de wraakneming op zijn vijanden. Interessant dat het woord voor ‘wraakneming’ letterlijk ‘opstanding’ is. Jefta’s vijanden vernederden hem maar GOD deed hem opstaan. Jefta’s overwinning spreekt van Christus’ opstanding.

Jefta woonde in Mispa. Deze plaats herinnert aan het verbond dat ooit gesloten werd met Jakob (Gen.31:49). JAHWEH waakt daarover. Ook al krijgt de geschiedenis een wending en zal niet het volk van Jakob als eerste de Messias (h)erkennen. GOD waakt niettemin over dat verbond!

De eerste die Jefta vol vreugde tegemoet ging is zijn dochter. Zij die uit hem voortkwam en in zijn huis woonde. Zij is een type van de ekklesia vandaag. Ze is de eerste die Christus’ overwinning erkent en viert. Jefta had een gelofte gedaan en gezegd dat degene die dat als eerste zou doen, aan JAHWEH zou toebehoren. Jefta’s dochter zou maagd blijven. Nooit zou zij de bruid (> Israël!) worden. Het spreekt van de hoge bestemming die is weggelegd voor het volk dat de status van eerstgeborene heeft.

Delen: