GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:20 – gij zult… last of lust?

20-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Bovendien heb je vertrouwen in jezelf een gids te zijn van blinden, een licht voor degenen die in duisternis zijn, 20 een opvoeder van onverstandigen en een leraar van onmondigen, hebbende het model van de kennis en van de waarheid in de wet.

Wat Israël geacht wordt te zijn voor de natiën blijkt een groot debacle en een zware teleurstelling. Paulus zal in de komende verzen de Jood daarop wijzen. Want GODS naam wordt om hun hypocrisie gelasterd onder de natiën (2:24). Waarom? Men meet met twee maten. Men heeft een te hoge pet op van zichzelf en kijkt ten onrechte neer op anderen. Dat is waar religie altijd toe leidt: eigen roem.

Zolang Israël de wet beschouwt als een verzameling opdrachten, verwacht men het van ‘ (eigen) werken’. Dat is samengevat de tragiek van het oude verbond. Gebukt gaan onder lasten die men niet kan vervullen. “Gij zult” en “gij zult niet…” verstaan als: ‘je moet‘ en  ‘je mag niet‘. Met teleurstelling als resultaat.

Alles verandert wanneer deze bedekking wordt weggenomen en Israël de torah gaat ont-dekken. Dan wordt “gij zult” een belofte: jullie zullen een licht voor alle natiën zijn (Jes.60:1-3)! GOD belooft het en Hij vervult het! Hij alleen.

Delen: