GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:27 – alle roem is uitgesloten!

16-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Waar blijft dan het roemen? Het is uitgesloten! Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van geloof.

Na de grandioze uiteenzetting van het voorgaande is één ding volstrekt helder geworden: geen mens kan ook maar iets bijdragen om zich te rechtvaardigen voor GOD. Ongeacht zijn afkomst of prestaties: allen zondigden en hebben tekort van GODS heerlijkheid. Het is GOD zelf die alle roem heeft uitgesloten. Zou het zo zijn dat GOD de rechtvaardiging mogelijk heeft gemaakt, maar dat de mens dit door zijn verstandige keuze “alleen nog maar” hoeft aan te nemen, dan zou de mens toch weer eigen roem hebben. Namelijk roemen in zijn of haar verstandige keuze.

Maar werken of verdiensten van de mens spelen geen rol. En voor zover een wet al een rol speelt, is het de wet(matigheid) van geloof. Het is buitengewoon belangrijk om goed te begrijpen wat Paulus hiermee bedoelt. Want als geloof een prestatie van een mens zou zijn, dan wordt geloof via een achterdeurtje alsnog een ‘werk’. En dat zou het hele betoog van Paulus teniet doen.

Geloof is geen prestatie maar juist de erkenning dat GOD, zonder enige bijdrage van de mens, onvoorwaardelijk (!!) zijn belofte vervult!

Delen: