GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham

15-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En jouw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar jouw naam zal zijn Abraham omdat ik jou tot vader van een menigte natiën stel.

Toen God bovenstaande woorden uitsprak was Abram inmiddels negenennegentig jaar oud. Hem wordt beloofd dat hij en zijn oude en kinderloze vrouw Sara het volgende jaar, vader en moeder zouden worden. Naar de mens gesproken volstrekt onmogelijk. Maar so what?. Waar de mens, wetenschap of techniek eindigen, daar begint geloof.

De beide bejaarden krijgen van Godswege een naamsverandering. De Hebreeuwse letter ‘hé’ (5) wordt aan hun naam toegevoegd. Deze letter heeft de betekenis van ‘venster’. Uitzicht, dat is wat ze ontvangen. Want als God een deur sluit, dan opent Hij een venster!

Terwijl Abram nog kinderloos is, krijgt hij alvast de naam ‘vader van een menigte natiën’. Is dat niet komisch voor iemand die bejaard en kinderloos is? Wie je bent wordt niet bepaald door wat je ziet en voelt. Ook niet door wat anderen vinden. Maar door GOD die de toekomst overziet en in handen heeft. GOD noemde hem Abraham. Dus telkens als hij deze naam hoorde, werd hij herinnerd aan zijn identiteit… in GODS ogen. Dan weet je werkelijk wie je bent!

Delen: