GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:26 – uit geloof van Jezus

14-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… om de aantoning van zijn rechtvaardigheid in de huidige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardigt die uit geloof van Jezus is.

Twee keer schrijft Paulus over “aantoning van zijn (=GODS) rechtvaardigheid”. In vers 25 met betrekking tot het verleden waarin GOD de zondige daden van de mensheid verdroeg, met het oog op de toekomst. Inmiddels heeft de “aantoning van zijn rechtvaardigheid in de huidige tijd” plaats gevonden. Zoals Paulus in vers 21 al schreef: “Nu echter, los van wet, is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt…”! GOD heeft zijn belofte ingelost door Christus te doen opstaan! En daarmee heeft Hij aangetoond rechtvaardig te zijn. Hij heeft recht gedaan aan zijn woord.

Maar door zijn belofte te vervullen heeft GOD niet alleen bewezen zelf rechtvaardig te zijn. In de opgewekte Christus rechtvaardigt Hij ook allen “die uit geloof van Jezus” zijn. In de frase “geloof van Jezus” verwijst Paulus naar de mens Jezus hier op aarde. Hij ging zijn weg in geloof en nam het kruis op zich “om de vreugde die voor hem lag” (Hebr.12:2). Want in het Leven dat in zijn opstanding aan het licht kwam, zal elk mensenkind daadwerkelijk rechtvaardig worden verklaard (Rom.5:18)! In die GOD en die toekomst geloofde Jezus!

Delen: