GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:25 – tot aantoning van zijn rechtvaardigheid

13-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Hem stelde God tevoren als beschutplaats door het geloof in zijn bloed, tot aantoning van zijn rechtvaardigheid door het laten begaan van de zondige daden die tevoren plaatsvonden 26 onder de verdraagzaamheid van God…

GOD stelde tevoren Christus Jezus als beschutplaats. Dit verwijst naar het gouden deksel op de ark van het verbond in het heiligdom, dat eenmalig in het jaar werd besprenkeld met bloed. Dat gouden deksel is een type van Christus Jezus die stierf (> het bloed) opstond (> goud) en in de hemel is gezeten (> het heilige der heiligen).

Door dit bebloede, gouden deksel de meest prominente plek in het heiligdom te geven, demonstreerde GOD tevoren, geloof te hebben in het bloed van hem die zou sterven om te worden opgewekt. Van Christus Jezus. GOD gaf dat deksel die voorname plek, omdat het in type verwijst naar de aantoning van zijn rechtvaardigheid. Want in de opgewekte Christus zou GOD zijn belofte vervullen en daarmee recht doen aan zijn woord!

Vandaar dat GOD, tot aan de vervulling van zijn belofte, de zonden al die tijd kon verdragen. GOD zag voorbij de zonden van de mensheid omdat Hij op zijn tijd zelf recht zou doen om de mensheid rechtvaardig te verklaren.

Delen: