GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:25 – door het geloof in zijn bloed

12-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Hem (=Christus Jezus) stelde God tevoren als beschutplaats door het geloof in zijn bloed…

Christus Jezus in wie de verlossing van allen is verzekerd, is door GOD tevoren gesteld als ‘beschutplaats’ (Gr. hilasterion). Dat woord verwijst naar het gouden deksel op de ark van het verbond. Het gold als het meest heilige attribuut: éénmalig (per jaar) sprenkelde de hogepriester het bloed van een geslacht bokje op dit deksel. In dit ritueel bracht de hogepriester ‘beschutting’ voor heel het volk aan.

Dit gouden deksel met bloed besprenkeld, is een type van Christus Jezus. Hij is immers momenteel in het hemels heiligdom. Hij is met bloed besprenkeld, dat wil zeggen: hij is het lam dat geslacht is. Het deksel van goud is een beeld van onvergankelijkheid; van hem die is opgestaan! Toen GOD een gouden deksel liet maken voor de ark van het verbond in het heilige der heiligen, had Hij Christus Jezus in gedachten. GOD demonstreerde toen al dat Hij geloof had in Christus’ bloed.

“Door het geloof in zijn bloed” verwijst niet naar ons geloof maar naar GODS geloof, zoals daar ook in 3:3 sprake van was. GOD gelooft in “het lam dat geslacht is”. In hem vindt heel de mensheid beschutting!

Delen: