GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:25 – voorgesteld als beschutplaats

11-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… en [allen] worden om niet gerechtvaardigd, in de genade van Hem, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem stelde God tevoren [als] beschutplaats door het geloof in zijn bloed…

De verlossing of vrijkoping is in Christus Jezus. Het spreekt van de prijs die hij betaalde (in zijn sterven) om te bevrijden van zonde en dood (in zijn opstanding). Hem heeft GOD voorgesteld als ‘beschutplaats’. In het Grieks luidt dit woord ‘hilasterion’ (Hebreeuws: kapporeth), wat elders (Hebr.9:5) de aanduiding is van het gouden deksel op de ark van het verbond, de kist in het heilige der heiligen.

Eén keer per jaar, op Jom Kippoer, kwam de hogepriester in deze ruimte en besprenkelde het deksel met het bloed van een geslacht geitenbokje. Door deze daad beschutte de hogepriester het gehele volk. Meestal aangeduid met ‘verzoenen’, maar dat is een heel ander begrip. Het Hebreeuwse grondwoord (kippoer, kapporeth) betekent ‘bedekken’ in de zin van beschutten of beschermen. Zoals de ark van Noach ‘beschut’ werd met pek (Gen.6:14).

GOD heeft Christus voorgesteld als het gouden deksel dat besprengd was met bloed. Hij, de gestorven en wat meer is, de opgewekte Christus, biedt bescherming aan het hele volk. Omdat GOD gelooft in zijn bloed!

Delen: