GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:24 – door de verlossing in Christus Jezus

10-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want allen zondigden (…) 24 en worden om niet gerechtvaardigd, in de genade van Hem, door de verlossing die in Christus Jezus is.

Leest u het goed? Rechtvaardiging van allen! Tegen welke voorwaarde? “Om niet”. Om welke reden? “In de genade van Hem”. Hoe en waardoor? “Door de verlossing die in Christus Jezus is”.

“Verlossing” heeft de gedachte in zich van bevrijden door het betalen van een losprijs. Vrijkoping dus. In 1Timotheüs 2:5 en 6 schrijft Paulus: “Want er is één GOD en één middelaar van GOD en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf geeft tot een losprijs ten behoeve van allen“. Toen Christus Jezus stierf, betaalde hij de prijs. Hij gaf zichzelf “tot in de dood, ja, de dood van het kruis”. Waarom? Om naar GODS belofte, als Eersteling te worden opgewekt in onvergankelijkheid.

Het is dit Leven dat zonde en dood definitief achter zich laat. Leven dat GOD heeft voorbestemd voor elk mensenkind. Zo zeker als het is, dat we nu allen stervelingen zijn, zo zeker is het “door de verlossing die in Christus Jezus is”, dat allen zullen worden levend gemaakt (Rom.5:18; 1Kor.15:22). Levend gemaakt, zoals Christus, de Eersteling! De dood is slechts tijdelijk maar het Leven triomfeert zonder einde!

Delen: