GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk

09-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren…

Waarom is Jezus Christus na zijn opstanding slechts aan een paar honderd mannen en vrouwen verschenen en niet aan het gehele volk? Waarom moest de waarheid van de opgewekte Messias via ooggetuigen aan het volk worden bekend gemaakt? Zou een verschijning aan het volk niet veel overtuigender zijn geweest? Dat overtuigde de aanvankelijk ongelovige Thomas toch ook?

We weten uit de Schrift dat de Messias zich in de toekomst ook daadwerkelijk aan het volk zal vertonen. En dat zij daardoor ook tot erkenning van hem zullen komen (Mat.24:30). Maar waarom straks pas in levende lijve verschijnen aan het volk, en niet eerder?

Het antwoord is: het was de tijd nog niet. Israël moest eerst ‘nee’ zeggen tegen de boodschap, zodat het Evangelie naar de natiën zou gaan (Rom.11:11). Want God zou zich eerst een volk uit de natiën verzamelen. Het is Paulus, de dertiende apostel, “de apostel van de natiën” aan wie het geheim van deze onderbreking werd bekendgemaakt. Zelfs zijn naam is al een hint in die richting. Paulus, pau-ze.

Delen: