GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:24 – in de genade van Hem

07-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want allen zondigden, en hebben tekort van de heerlijkheid van God 24 en worden om niet gerechtvaardigd, in de genade van Hem, door de verlossing die in Christus Jezus is.

Alle mensen zondigden, alle mensen hebben tekort van GODS heerlijkheid en alle mensen worden om niet gerechtvaardigd. Hoe helder kan het Evangelie klinken! De geweldige kracht en scherpte van het Goede Bericht is, dat dit “het Evangelie van de genade GODS is”. Want als er ook maar één voorwaarde zou zijn, groot of klein, dan is het niet meer “om niet”. En daarmee zou “genade” geen “genade” meer zijn. Want ‘een beetje gratis’ bestaat niet. Evenmin als ‘een beetje zwanger’. Het is zwart of wit.

Het “om niet” garandeert de universele uitkomst van “allen… gerechtvaardigd”. Zodra er voorwaarden gelden, worden mensen uitgesloten. Zoals de voorwaardelijke boodschap in de christenheid: Jezus Christus is jouw Verlosser, ALS jij Hem erkent. Let op: dat is geen “om niet” ook al noemt men dit ‘genade’. Maar het is een reclame-truc: bijna gratis. Hoe anders luidt de boodschap zoals Paulus deze bracht: Jezus Christus IS jouw Verlosser – geloof dat! Geloof is geen voorwaarde maar het kanaal waardoor deze boodschap ons hart bereikt, binnenkomt en verovert.

Delen: