GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:28 – gerechtvaardigd in geloof

17-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want wij rekenen dat een mens gerechtvaardigd wordt in geloof, los van werken van wet.

Rechtvaardiging door geloof is één van de centrale waarheden in Paulus’ brieven. Het zijn niet mijn prestaties of verdiensten waardoor GOD mij als een rechtvaardige rekent. Nee, GOD rekent geloof tot rechtvaardigheid. Geloof namelijk in wat Hij onvoorwaardelijk belooft. Zoals Abram in het volgende hoofdstuk door Paulus zal worden opgevoerd. Abram kreeg de belofte van GOD, onvoorwaardelijk, dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren van de hemel. Abram en zijn vrouw Sara waren naar de mens gesproken beiden niet in staat kinderen te krijgen. Maar Abram krijgt ook geen opdracht daartoe. GOD eist niets van hem maar Abram ontvangt simpelweg de belofte dat hij de vader van veel nageslacht zou zijn.

Als GOD een onvoorwaardelijke belofte geeft, dan ligt de schuld geheel bij Hem om dat te vervullen. De openbaring van GODS rechtvaardigheid gaat niet over onze schuld maar over de schuld van GOD. Belofte maakt schuld. En als GOD inlost wat Hij belooft, dan is dat “de openbaring van zijn rechtvaardigheid”.

Degene die vertrouwt op de onvoorwaardelijke belofte van GOD, wordt door GOD gerekend als een rechtvaardige. Want GOD krijgt dan alle eer!

Delen: