GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:29 – alleen de GOD van Israël?

18-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… wij rekenen dat een mens gerechtvaardigd wordt in geloof, los van werken van wet. 29 Of is Hij alleen de God van Joden? Niet ook van natiën? Ja, ook van natiën.

Zou een mens worden gerechtvaardigd op grond van werken van wet, dan zou dit inhouden dat alleen Joden daarvoor in aanmerking zouden komen. Immers, aan hen, en niet aan de natiën is de wet gericht (3:19). De wet van Sinaï is aan Israël  gegeven.

Het is waar dat in de Bijbel GOD heel dikwijls “de GOD van Israël” wordt genoemd. Want met dit volk heeft Hij een speciale verstandhouding (Ex.19:6). Hij heeft hen uit alle natiën uitverkoren en voorrechten toegekend, zoals aan geen ander volk (Ps.147:19,20).

Maar uitverkiezing in de Schrift is nooit exclusief, in de zin van: anderen buiten sluitend. Integendeel, GOD kiest uit, om anderen te zegenen. Zo koos Hij Israël uit om als kanaal van zegen te dienen voor heel de volkerenwereld (Gen.12:3). Dus ja, Hij is “de GOD van Israël”, maar niet omdat Hij geen GOD van de volkeren zou zijn. Uitverkiezing is nooit een doel op zichzelf. GODS plan is universeel. Hij heeft heel de wereld op het oog. Iedereen. Want het is zijn wereld!

Delen: