GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:30 – vanuit en door geloof

19-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Wanneer er namelijk één God is, die de besnijdenis zal rechtvaardigen vanuit geloof en de voorhuid door het geloof.

De GOD van de Joden is uiteraard dezelfde als de GOD van de natiën, aangezien er maar één GOD is. Daarom  wordt “de besnijdenis” (lees: het Joodse volk) niet anders gerechtvaardigd dan “de voorhuid” (lees: de natiën). Er is één GOD en vanuit dan wel via geloof vindt rechtvaardiging plaats. Het accent ligt hier op de éénheid: één GOD en één universeel ‘principe’ dat de mens rechtvaardigt.

Omdat het zowel bij de besnijdenis als bij de voorhuid om geloof gaat, is het niet juist om de nadruk te leggen op het verschil tussen “vanuit” en “door”. Want niet het verschillend voorzetsel maar het ene geloof dat zowel de besnijdenis als de voorhuid rechtvaardigt, is wat Paulus benadrukt.

Niettemin is het veelzeggend dat de besnijdenisvanuit geloof” wordt gerechtvaardigd. Zij bevindt zich immers bij de bron. Aan hen zijn de woorden GODS toevertrouwd (3:2). De voorhuid daarentegen, de natiën dus, bevinden zich niet bij de bron en ontvangen geloof indirect. Via-via. En vandaar “door geloof”.  Maar nogmaals, bij beiden draait het om geloof. Niets van de mens maar alles van GOD verwachten!

Delen: