GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:31 – de wet buiten werking gesteld?

20-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Stellen wij dan de wet buiten werking door geloof? Volstrekt niet. Maar we houden de wet staande!

Als rode draad door Paulus’ betoog loopt het gegeven dat een mens voor GOD geen rechtvaardige wordt door “werken van wet”. Men zou kunnen tegenwerpen dat daarmee de wet buiten werking wordt gesteld. Maar die suggestie werpt Paulus ver van zich. Het tegendeel is namelijk waar. Paulus bevestigt juist wat de wet zegt!

Eerder schreef Paulus (3:21) dat de rechtvaardigheid van GOD die nu geopenbaard is, “los van wet” is. Maar hij voegt er meteen aan toe “waarvan getuigenis wordt gegeven in de wet en de profeten”. Het komt dus niet onaangekondigd uit de lucht vallen, maar het kon op basis van wat “er staat geschreven” verwacht worden.

Met “de wet” doelt Paulus hier op de vijf boeken van Mozes. De Torah. In de volgende verzen gaat hij uitgebreid in op de geschiedenis van Abram, zoals beschreven in het boek Genesis. Dat Bijbelboek beslaat ruim tweeduizend jaar geschiedenis, maar het gaat vooraf aan de Sinaï. Genesis staat “los van wet” en toch maakt het er deel van uit. En het onderwijst dat Abram, honderden jaren vóór de wetgeving, reeds een rechtvaardige was voor GOD.

Delen: