GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:1,2 – de roem van Abraham

21-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Wat zullen we dan zeggen? Dat Abraham, onze voorvader, naar het vlees heeft gevonden? 2 Want indien Abraham uit werken werd gerechtvaardigd heeft hij roem, maar niet naar God toe.

Vanaf hier gaat Paulus het bewijs leveren voor zijn bewering dat hij de wet niet buiten werking stelt, maar juist bevestigt (3:31). En dus neemt hij zijn lezers mee naar het eerste boek uit de wet (de Torah): Genesis. Daar lezen we over “Abraham, onze voorvader”. Later in dit hoofdstuk zal Paulus betogen dat Abraham niet alleen de fysieke vader is van de besnedenen maar geestelijk ook van alle gelovigen (4:12; Gal.3:29).

De vraag die Paulus voorlegt is deze: heeft Abraham naar het vlees gevonden? Met “gevonden” doelt hij blijkens het vervolg, op rechtvaardigheid. Is Abraham “naar het vlees” gerechtvaardigd, oftewel “uit werken”? Heeft hijzelf er iets voor gedaan of gepresteerd? Zo ja, dan zou hij reden hebben zich daarop te beroemen. In dat geval zou de roem naar hemzelf gaan: hij heeft de prestatie daarvoor geleverd. Maar daarmee zou tevens gezegd zijn, dat de roem niet naar GOD toe gaat.

GOD ontvangt alleen alle eer wanneer Hij èn belooft èn ook volledig garant staat voor de vervulling van die belofte (4:21).

Delen: