GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:3 – hoe God geloof rekent

22-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want wat zegt de Schrift? Abraham echter geloofde de God en het wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid.

Telkens verwijst Paulus in zijn brieven naar Abraham die van GOD een onvoorwaardelijke belofte ontving. We lezen dit in Genesis 15 vers 6. En Abraham geloofde GOD, d.w.z. hij be-aamde wat GOD beloofde. Niets werd van Abraham gevraagd. Maar hij vertrouwde dat GOD zou vervullen wat Hij had beloofd. Dat vertrouwen maakte Abraham in GODS ogen tot een rechtvaardige.

In de theologie heeft men van ‘rechtvaardiging’ een boekhoudkundige handeling gemaakt: God rekent alsof iemand rechtvaardig is. Als een overschrijving van rechtvaardigheid op onze rekening. Maar geloof in het Evangelie maakt iemand daadwerkelijk tot een rechtvaardige.

GOD kinderlijk vertrouwen, plaatst ons in de rechte verhouding met Hem. Wie meent GODS liefde door werken te kunnen verdienen of juist kwijt te raken, wantrouwt God fundamenteel. Dat is de kern van iedere religie. Ook de leer dat God een eindeloze hel reserveert voor zijn eigen schepselen, maakt dat mensen GOD wantrouwen. Het Evangelie daarentegen vertelt dat GOD de Redder is van alle mensen! Onvoorwaardelijk! Alleen die boodschap maakt dat we GOD restloos als Vader kunnen vertrouwen.  Want nooit laat Hij varen… Dat geloof rekent God tot rechtvaardigheid.

Delen: