English blog

Romeinen 4:5 – God rechtvaardigt de goddeloze

23-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Aan degene echter die niet werkt, maar gelooft op Hem die rechtvaardigt de goddeloze, wordt het geloof van hem gerekend tot rechtvaardigheid.

Abram ontving de belofte dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren des hemels. Abram hoefde geen opdracht te vervullen. Er werd niets aan hem gevraagd. Abram hoorde louter een mededeling van wat God zou doen. En Abram beaamde dat. Dat was geen prestatie. Voor zover er iets gepresteerd moest worden, lag die verplichting geheel bij God die immers had beloofd. Abram wist dat hijzelf niet in staat was met zijn vrouw Sara nageslacht voort te brengen. Maar hij had er alle vertrouwen in dat God in staat is te vervullen wat Hij belooft. En precies dát geloof rekent God tot rechtvaardigheid. Het vertrouwen dat mijn geloof niet ter zake doet maar dat alles afhangt van God die belooft om niet. Dát is GOD vertrouwen.

Vandaar dat Paulus het zo extreem formuleert: degene die vertrouwt op Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt het vertrouwen gerekend tot rechtvaardigheid. Rechtvaardigt God dan de goddeloze? Jazeker, allemaal! Zoals Paulus schreef (3:23,24): “Want ALLEN hebben gezondigd en (allen) derven de heerlijkheid Gods, en (allen) worden om niet gerechtvaardigd, uit zijn genade…”!

Delen: