GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:11 – bewust van de tijd

22-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ook dit: bewust van de tijd dat het reeds jullie uur is om uit de slaap te worden gewekt. Want onze redding is nu meer nabij dan toen wij gelovig werden.

Heel het Nieuwe Testament ademt de verwachting van een nabije terugkeer van de Heer. In eerste instantie meende men dat dit zou plaatsvinden in de generatie van de apostelen (Joh.21:23) hoewel de Heer dat niet expliciet had beloofd (Hand.1:6). Alles hing namelijk af van de bekering van Israël (Hand.3:19-21) en pas aan het einde van het boek Handelingen wordt definitief duidelijk dat dit niet in die dagen zou plaatsvinden (Hand.28:26-28).

Het is Petrus die tegen het einde van zijn leven (halverwege de jaren ’60 eerste eeuw) aangeeft dat we bij de terugkeer van de Heer dienen te denken in termen van millennia (2Petr.3:8). Maar hij haast zich te zeggen dat dit voor de Heer geen vertraging of uitstel inhoudt. Want voor Hem zijn tweeduizend jaar als twee dagen.

Paulus is zich “bewust van de tijd” en doelt daarbij ongetwijfeld op de bijzondere verwachting gedurende de Handelingen-generatie. Wij leven nu bijna tweeduizend jaar later en wij hebben opnieuw en nog veel meer reden om alert te zijn. “Onze redding is nu meer nabij dan toen…”!

Delen: