GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:14,15 – zonen van God

10-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want zovelen door Gods geest worden geleid, die zijn zonen van God. 15 Want jullie ontvingen geen geest van slavernij om weer te vrezen, maar jullie ontvingen een geest van zoonstelling, waarin wij roepen: Abba, Vader!

Zij die het Evangelie geloven, worden verzegeld met Gods geest (Ef.1:13). Alleen wanneer men die geest heeft ontvangen, kan men daardoor ook geleid worden. Deze leiding blijkt uit de gezindheid die eigen is aan die geest, namelijk “leven en vrede” (8:6). Deze gezindheid is karakteristiek voor “zonen van God”.

Het begrip “zoonstelling” komen we vaker tegen in Paulus’ brieven. Het idee is: kinderen worden geboren, maar zonen worden gesteld. Zoonstelling vindt plaats wanneer het kind volwassen gerekend wordt en gesteld wordt over de dingen van zijn vader (Gal.4:1-5). In Rom.8:23 schrijft Paulus dat onze zoonstelling zal plaatsvinden bij “de verlossing van ons lichaam”. Dat is toekomstig. Daarna zullen we als zonen van God onthuld worden om heel de schepping te bevrijden (8:19). De zonen Gods vervullen in de bevrijding van de schepping een sleutelrol. Zij delen die positie met de Zoon, die de “eerstgeborene onder vele broeders is” (8:29).

De zoonstelling zelf wacht tot “de verlossing van ons lichaam”. Maar de “geest van zoonstelling” is nu reeds ons deel.

Delen: