GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:13 – sterven of leven?

08-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien jullie naar het vlees leven, sterven jullie, maar indien jullie in geest de praktijken van het lichaam doden, zullen jullie leven.

De uitdrukking “naar het vlees leven” in dit vers, komt overeen met “de praktijken  van het lichaam”. Waar de mens doet wat de impulsen van het lichaam hem ingeven, degradeert hij tot het niveau van een dier. Met dat verschil dat een dier niet anders kan terwijl een mens juist geacht wordt meer te zijn. De mens onderscheidt zich van het gedierte doordat hij begiftigd is met geest.

De begrippen “sterven” en “de praktijken van het lichaam doden” worden hier in overdrachtelijke zin gebruikt. Zoals wij bijvoorbeeld spreken over ‘de tijd doden’. Iemand die “naar het vlees” leeft, leeft niet echt. Leven doet slechts degene die geest-georiënteerd is. Geest betekent hier veel meer dan alleen denkvermogen. Geest verwijst naar de geest van God die Christus uit de doden heeft opgewekt (:11). Het spreekt van Goddelijke kracht en opstandingsleven.

Het is deze geest-oriëntatie die maakt dat “de praktijken van het lichaam” worden gedood. (Gal.5:19). Het idee daarbij is niet dat die praktijken worden bestreden maar juist worden genegeerd. Geest-georiënteerd zijn, is ‘killing’ voor “de werken van het vlees” (Gal.5:19).

Delen: