GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:12 – niets verschuldigd aan het vlees

07-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven.

Het statement dat Paulus hier maakt is een conclusie (“zo dan…”). Het mag dan waar zijn dat we schuldenaars zijn, maar dat wordt hier niet aangeroerd of ingevuld. Later lezen we (13:8) dat we niemand iets schuldig zouden zijn, dan alleen elkaar lief te hebben.

Het gaat er hier enkel om dat we niets aan het vlees verschuldigd zijn. Paulus rekent gelovigen als “niet in het vlees” (:9) omdat we “in Christus Jezus” zijn (:1) en Christus (geestelijk) in ons is (:10). Samen met Christus één gemaakt in zijn dood en opstanding, bevinden we ons aan de overzijde van het graf. Om in nieuwheid van leven te wandelen (6:4).

“Het vlees” is de samenvattende term voor de mens in zijn zwakheid, onderworpen aan de slavernij van zonde en dood. Van die slavernij zijn we bevrijd en zijn daarom aan dat bestaan ook niets verschuldigd. Het kan geen claim op ons leggen, en er is ook geen enkele verplichting of wetmatigheid die vereist dat we “naar het vlees” zouden leven. Zoals Paulus eerder vaststelde: we waren zondaren (5:8). We rekenen daar niet meer mee, integendeel, we leven vrij en onbekommerd voor God!

Delen: